”Boldogválás.hu” a korszerű jogi kultúra

  Ebben a fázisban minden érintettel felvesszük a kapcsolatot, és egyeztetett időpontokban lezajlanak az első személyes konzultációk. Ennek a célja elsődlegesen a folyamat ismertetése, és a megbízás megadása, megállapodás megkötése. Az első konzultáció további részében kerül sor a megoldandó helyzet jellemzőinek megbeszélésre.

A „boldogválás” módszer alapvető része coaching módszerekkel a konfliktusfelek belső, érzelmi, viszonyulási térképének felrajzolása, a jövőkép alkotás, és az ebbe az irányba ható belső erőforrások összegyűjtése.

Ebben a fázisban zajlanak a klasszikus értelembe vett mediációs/közvetítői egyeztetések. A felsorolt egyes támogató szakterületek, és módszerek segítik a konfliktusfeleket a megoldás útjában álló esetleges személyes, vagy közös belső elakadások feloldásában, vagy az egyes szakkérdések megértésében, illetve a felek számára legoptimálisabb, és legnagyobb biztonságot adó megoldások kidolgozásában.

Mediáció: A mediáció/közvetítés folyamata képzett mediátoraink közreműködésével szerveződik és zajlik. Ez adja a folyamat gerincét. A mediáció folyamatát támogatják egy egyéb módszertanok, és szakterületek. A mediáció alapvető célja a konfliktushelyzet, és a benne érintett felek helyzethez, önmagukhoz és a másik félhez való viszonyának tisztázása, új irányok meghatározása, és ezek elérésnek útjában álló akadályok feloldása.

Mit üzen a gyermek: Olyan családi, párkapcsolati konfliktusokban zajló mediáció esetén, ahol kiskorú gyermek(ek) van(nak), a mediációs folyamat maghatározott szakaszában szakképzett gyermekpszichológus kollégánk konzultál a szülőkkel és foglalkozik az érintett gyermekekkel. A „boldogválás” módszer alapvető tartalmi elme ez a rész. A „Mit üzen a gyermek?” módszer alapvető célja, hogy segítse a szülőket, és a gyermekeket a válás, változás folyamatában, segítsen abban, hogy az érintett gyermekek érdekei, speciális igényei konkrétan és fokozott mértékben érthetővé váljanak és megjelenjenek a szülők megállapodásában, vagy minél inkább áthassák azt.  Ez olyan, jogilag is releváns kérdésekben való megállapodást érinthet, mint a gyermekkel kapcsolatos felügyeleti jog, lakóhely meghatározás, és kapcsolattartás. Fontos kérdésként szokott felmerülni válások esetén, a „Hogyan mondjuk el a gyermeknek?” – kérdés, amiben a pszichológus szakember segítségével a felek a legjobb megoldásokat tudják megalkotni.

Jogi aspektusok: Mind a családi, mind a gazdasági, vállalati konfliktushelyzet esetén fontos a kiinduló helyzet, valamint a megállapodással kialakított megoldások jogi aspektusainak, és az idevágó bírói gyakorlat jellemzőinek ismerete, megértése. Ezen túl a jogi szakembereink segítséget nyújthatnak abban, hogy a felek megállapodási akaratának biztonságos, garantált megoldásához milyen jogi formák lehetségesek. A jogi szakembereink segítséget nyújtanak a felek megállapodását tükröző, illetve annak következményeként szükségessé válok jogi dokumentumok elkészítésében. Fenti kérdésekben megegyezés szerint közreműködhetnek a felek saját jogi szakértői is.

Adó-, számviteli, és gazdasági aspektusok: Adó-, számviteli és gazdasági kérdések előfordulhatnak válási mediációban a házastársi közös vagyon megszüntetésnél (pl.: ingatlanok, cégek, egyéb befektetések, hitelek stb.) és a vállalati, gazdasági mediáció során is. A felek tisztánlátását és biztonságérzetét, és ezen keresztül megoldási akaratát elősegítheti, ha megfelelő szakemberek ezen kérdések megértését, és minden fél számára legoptimálisabb és legbiztonságosabb megoldási opciók kidolgozását.  Ebben nyújtanak segítséget adó-, és számviteli szakértőink.

Egyéb támogató módszerek (pl. Szervezetfejlesztés, coaching): A vállalatokon belül, vagy vállalatok között kialakuló kis konfliktushelyzetek minden esetben magukban hordják, tükrözik az egyes vállalatok probléma jelenségeit, rámutatnak az egyes fejlesztendő területekre, eddig nem, vagy nem megfelelően kezelt kérdésekre. Szervezetfejlesztő szakembereink segítségével feltérképezhetők azok a kérdések és területek, ahol érdemes szervezetfejlesztést elindítani, melynek eredményeként nem csak a jövőbeni konfliktusok előzhetők meg, hanem jelentősen fejleszthető az adott vállalat működésének eredményessége.

A mediátor a mediációs folyamat során, a folyamat, vagy bármelyik konfliktusfél „elakadása” esetén, a konfliktusfelek részére egyéni coaching alkalmakat javasolhat, illetve bármelyik fél kérhet coachingot, amennyiben ennek szükségét érzi.  Coach munkatársaink segítenek az elakadás feltárásában, és az ebből való előre mozdulásban.

A felek erre vonatkozó igénye esetén, a mediátorral egyezteve a mediáció folyamatába más támogató módszerek is bevonhatók.

Ebben a fázisban zajlanak a klasszikus értelembe vett mediációs/közvetítői egyeztetések. A felsorolt egyes támogató szakterületek, és módszerek segítik a konfliktusfeleket a megoldás útjában álló esetleges személyes, vagy közös belső elakadások feloldásában, vagy az egyes szakkérdések megértésében, illetve a felek számára legoptimálisabb, és legnagyobb biztonságot adó megoldások kidolgozásában.

A „boldogválás” módszer része az utókövetés. Ennek alapvető eleme, hogy a volt konfliktusfelek a megállapodás megkötését követően körül-belül egy hónap múlva újra leülnek egymással, és a mediátor közreműködésével visszatekintenek az elmúlt egy hónap történéseire megállapodásukkal kapcsolatban, és szükség esetén elvégzik megállapodásuk finomhangolását.

Az utókövetés körébe tartozik, hogy bármelyik fél kérheti a mediáció folytatását, vagy új mediáció indítását, amennyiben a konfliktushelyzet újra éleződik, vagy új konfliktus alakul ki.

      A módszer

 Az emberi kapcsolatok, az emberek alkotta együttműködő rendszerek legyenek azok családi, párkapcsolati, munkahelyi, vagy akár gazdasági kapcsolatok, rendszerek, állandó változásban,
fejlődésben létező élő entitások.

Az adott kapcsolatokban, együttműködési rendszerekben résztvevők által alkotott formákon keresztül külön testtel, a formákban, a formák által megélt élményeken keresztül külön lelkiséggel, és az együttműködés által létrehozott minőségeken keresztül külön gondolatisággal rendelkeznek.

 Az emberi kapcsolatok terén, ember alkotta rendszerekben kialakuló konfliktus helyzeteket ezért nem lehet csupán a tények szintjén, tárgyként kezelni.

Ebből az elgondolásból született a kellően provokatív „boldogválás-hu” névvel jelölt módszer. A módszer abból az alapvetésből indul ki, hogy minden elakadás, minden konfliktus egy lehetőség, egy küszöb afelé, hogy a konfliktushelyzethez vezető folyamatok által manifesztált, létrehozott, és a felek számára egyre terhesebbé, akadályozóbbá váló mennyiségek, intenzitások, új irányba, egy magasabb minőség irányába hassanak, megteremtve a felek számára legmegfelelőbb új formákat, folyamatokat.

 A „boldogválás” folyamatában a mediáció, mint alapfolyamat, és az őt támogató egyéb módszertanok, és szakterületek együttműködése segíti át a sérült, vagy elakadt folyamatokat, kapcsolatokat és benne résztvevőket egy új minőségbe, ami megvalósulhat a
„hogyan tovább együtt” vagy a
„hogyan tovább külön” útján.

 Az emberi kapcsolatok, az emberek alkotta együttműködő rendszerek legyenek azok családi, párkapcsolati, munkahelyi, vagy akár gazdasági kapcsolatok, rendszerek, állandó változásban, fejlődésben létező élő entitások.

Az adott kapcsolatokban, együttműködési rendszerekben résztvevők által alkotott formákon keresztül külön testtel, a formákban, a formák által megélt élményeken keresztül külön lelkiséggel, és az együttműködés által létrehozott minőségeken keresztül külön gondolatisággal rendelkeznek.

   Az emberi kapcsolatok terén, ember alkotta rendszerekben kialakuló konfliktus helyzeteket ezért nem lehet csupán a tények szintjén, tárgyként kezelni.

Ebből az elgondolásból született a kellően provokatív „boldogválás-hu” névvel jelölt módszer. A módszer abból az alapvetésből indul ki, hogy minden elakadás, minden konfliktus egy lehetőség, egy küszöb afelé, hogy a konfliktushelyzethez vezető folyamatok által manifesztált, létrehozott, és a felek számára egyre terhesebbé, akadályozóbbá váló mennyiségek, intenzitások, új irányba, egy magasabb minőség irányába hassanak, megteremtve a felek számára legmegfelelőbb új formákat, folyamatokat.

 A „boldogválás” folyamatában a mediáció, mint alapfolyamat, és az őt támogató egyéb módszertanok, és szakterületek együttműködése segíti át a sérült, vagy elakadt folyamatokat, kapcsolatokat és benne résztvevőket egy új minőségbe, ami megvalósulhat a
„hogyan tovább együtt” vagy a
„hogyan tovább külön” útján.

Családi, párkapcsolati
konfliktushelyzetek terén

…ez jelentjeti a kapcsolat új minőségben való folytatását, vagy jelentheti egymás elengedését a bizalom, biztonság, és kölcsönösség jegyében.
Ezen a téren, a módszer segítségével elérhető talán legfontosabb eredmény és érték az, hogy a gyerekek segítséget kapnak a változás megértében és elfogadásában, valamint nem kell tovább cipelniük a konfliktus arénában küzdő szülők és egyéb felnőttek (nagyszülők stb.) konfliktusainak terheit.
A konfliktusban egymást megértő és támogató felnőttek magatartása jó mintaként épülhet be a gyerekek szociális viselkedésébe.

Családi, párkapcsolati
konfliktushelyzetek terén

…ez jelentjeti a kapcsolat új minőségben való folytatását, vagy jelentheti egymás elengedését a bizalom, biztonság, és kölcsönösség jegyében.
Ezen a téren, a módszer segítségével elérhető talán legfontosabb eredmény és érték az, hogy a gyerekek segítséget kapnak a változás megértében és elfogadásában, valamint nem kell tovább cipelniük a konfliktus arénában küzdő szülők és egyéb felnőttek (nagyszülők stb.) konfliktusainak terheit.
A konfliktusban egymást megértő és támogató felnőttek magatartása jó mintaként épülhet be a gyerekek szociális viselkedésébe.

Vállalati, gazdasági, munkahelyi
konfliktushelyzetek terén

…ez jelentheti egy ismét motivált, hatékony, együttműködő csapat tovább működését, mintegy innovatív irányba fordítva a kialakult destruktív, romboló energiapazarló folyamatokat. Vagy megvalósulhat egy olyan megoldás, ami minden érintett fél számára optimális feltételeket tartalmaz, és jogilag, gazdaságilag is előnyös, és biztonságos elválást eredményez, ami akár magában hordozhatja egy jövőbeni ismételt együttműködés lehetőségét.

Vállalati, gazdasági, munkahelyi
konfliktushelyzetek terén

…ez jelentheti egy ismét motivált, hatékony, együttműködő csapat tovább működését, mintegy innovatív irányba fordítva a kialakult destruktív, romboló energiapazarló folyamatokat. Vagy megvalósulhat egy olyan megoldás, ami minden érintett fél számára optimális feltételeket tartalmaz, és jogilag, gazdaságilag is előnyös, és biztonságos elválást eredményez, ami akár magában hordozhatja egy jövőbeni ismételt együttműködés lehetőségét.

      A csapat

Dr. Tiber Péter


Székesfehérváron születtem 1967-ben. Kiskamasz korom óta érdekeltek az emberi kapcsolatok, és az emberi lélek rejtelmei Gimnáziumban gyermekpszichológusnak készültem belül, de ki tudja miért, jogász lett belőlem (most már tudom miért). Budapesten, az ELTE jogi karán végeztem 1993-ban. Mintegy tíz évig voltam egy magyarországi lízing cégcsoport jogi vezetője. Ez alatt az időszak alatt jelentős tapasztalatokat szereztem mind jogászként, mind pedig a nagy vállaltok működésével, életével kapcsolatban.


Jogi munkám mellett több olyan képzést végeztem már ekkor, ami szervezetfejlesztéssel, és konfliktuskezeléssel foglalkozott. 2003-ban egy olyan ügyvédi irodást alapítottam, melyben a jog, a mediáció és a szervezetfejlesztés szakterületei tudnak együttműködni egy-egy megoldásra, változtatásra szoruló kérdés kapcsán. Meggyőződésem volt, és mai is az, hogy minden elakadó folyamat, romboló, helyzet átfordítható egy új minőségbe, innovatív, értékteremtő folyamattá alakítható az egyes szakterületek hatékony együttműködése által. Számomra ez jelent egy korszerű jogi kultúrát, amit képviselek a klasszikus ügyvédi tevékenység mellett, illetve annak keretei között.


Mediátori végzettségemet a Stuttgart melletti Akademie Vaihingen intézetben szereztem. Mediációval 2002 óta foglalkozom. Jelentős tapasztalatot szereztem családi, munkaügyi és gazdasági vitás helyzetek mediációval történő sikeres kezelésében. Mediációs tanulmányaim és gyakorlati tapasztalataim alapján állítottam össze egy képzési tematikát, amellyel 2006 óta képzek mediátorokat. Mindezek mellett rendszerszemléletű megoldásorientált coachingot, és thetaheling coachingot tanultam, amelynek módszertanát  hatékonyan tudom használni mind az ügyvédi, mind a mediátori munkámban. Kora gyerekkoromtól fogva  a mai napig keleti harcművészetet gyakorlom, oktatom, 1989 óta fekete öves mesterként. Életemet vezérlő egyik legfontosabb gondolat:
„ha nincs belül harag, nincs kívül ellenség”.

Orbán Tamás

Gazdasági, számviteli és adószakértő


   A több, mint negyed évszázados gazdasági tanácsadás terén szerzett tapasztalatom és személyes élményeim segítségével keresem a partnerekkel közösen a felesleges és rossz energiáktól mentes megoldásokat a vitás gazdasági, pénzügyi, vagyoni kérdések, elszámolások terén, mint adószakértő, könyvvizsgáló. A tanácsadás során mindig törekszem, hogy az egyezség mind a két fél számára igazi lehetőséget jelentsen jövőre nézve, és lelki teherként ne kelljen tovább vinni a hosszú elszámolás sebeit, így segítve a gyors és boldogabb külön élet elkezdését, legyen ez személyes vagy üzleti kapcsolat megszűnése. 


 Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végeztem 1992-ben, majd 1996-ban adótanácsadói, később 1999-ben adószakértői végzettséget szereztem.
A könyvvizsgálói tevékenységet 2001. óta végzem. Számos magyarországi vállalat mellett végzem a könyvvizsgálói tevékenységet.
Tiber Péterrel több gazdasági és családi-vagyonjogi vitás ügy közvetítői/mediációs eljárással történő megoldása kapcsán dolgoztunk együtt. Minden esetben szükségesnek és hatékonynak bizonyult a mediáció és gazdasági és adószakértői terület együttműködése. 

 Ilyen esetekben jellemzően cég-, és vagyonértékelési feladatok merülnek fel cég-, vagy cég tulajdonrész értékesítéshez, illetve tulajdonosi elszámolásokhoz. Szükségessé válhat cégek átalakulása  (szétválás, kiválás, beolvadás, egyesülés) melynek során szükséges a megfelelő gazdasági tanácsadás, és könyv- vizsgálat. Közös vagyon megszüntetések esetén felmerülhet a vagyon értékelés szükségesége (például házasság felbontása során, hagyatéki eljáráshoz, illetve egyéb családi és vagy üzleti elszámoláshoz). Ezen ügyletek kidolgozását és megvalósulását támogatom pénzügyi és gazdasági oldalról.

Herczegh Tímea

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus


 1969 tavaszán Szolnokon születtem, s Törökszentmiklóson nevelkedtem. Szüleim kiváló pedagógusok voltak, s a gyermekszeretetet tőlük tanultam. Sokáig nem tudtam eldönteni, hogy gyermekorvos vagy gyermekpszichológus legyek, de annyit tudtam, hogy gyermekeket szeretnék gyógyítani. Debrecenben végeztem a pszichológiát a KLTE bölcsészkarán, majd a Hajnal Imre orvostovábbképző Egyetemen szakvizsgáztam,
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus lettem.


 Ezzel egy időben családot alapítottam, s azóta szültem három gyönyörű gyermeket. A szakmai életemet nevelési tanácsadóban, családsegítőben kezdtem, ahol rengeteg tapasztalatot szereztem családok, párok, családi kapcsolódások terén is. Sok válásból fakadó sérülést, patológiát láttam, s gyógyítottam. 2008-ban elvégeztem a mediációt, s azóta sok elvált szülővel dolgoztam, s dolgozom jelenleg is. Magánrendelésemen szülőkkel, gyermekekkel egyéni, pár és csoportterápiával dolgozom. Szülőcsoportokat vezettem gyermekismeret-önismeret céljából,  amely mind számomra is
értékes felismeréseket adott.

A hozzám forduló párokban, vagy elvált szülőkben legtöbbször a gyermekekkel kapcsolatosan merülnek fel kérdések, amelyekben nem tudnak dönteni, s ebben tudok segítséget nyújtani. A gyermekek állapotát felmérve, látva kapcsolatukat a szüleihez, mindenképpen a cél az, hogy a gyermekeket középpontba állítva jussanak a szülők közös nevezőre. A gyermekeket a válás megviseli, nem értik mi történik, s felkavarodnak ők is az érzelmek viharában.
Nagyon fontos, hogy a megnyugvást is megtapasztalják, s azt éljék meg, hogy anyu és apu képesek egymással normálisan kommunikálni, képesek értük együttműködni és a történtek után is képesek tisztelni egymást. Ezt a minőséget érhetik el a „Boldogválás” módszer segítségével és személyiségük ezáltal egy magasabb fejlettségi szintre juthat.

Kedvenc mottóm, amelyet Kende Hanna tanítómtól hallottam
„Nem az a fontos, hogy milyen traumát élünk át, hanem az,
hogy mit kezdünk vele.”

A ”Boldogválás” egy lehetőség a szemléletmódváltásra, miszerint mindenkinek megvan a maga igazsága, s közösen, új kereteket létrehozva egy működőképes, harmonikus jövőt teremtsünk.

   Kapcsolat

Irodai címünk:  1114 Budapest,
Bartók Béla út 66. 

3. emelet 4.

E-mail cím: tiber.peter@jogikultura.hu

Irodai telefon:   +36 1 411 0703